Bijtelling elektrische auto 2024: Hoe zit dat?

tesla, tesla model x, charging-1738969.jpg

De Nederlandse overheid heeft altijd een sterke ambitie gehad om van Nederland een van de leidende landen in elektrisch rijden te maken. Elektrische auto’s zijn immers milieuvriendelijker, duurzamer en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De bijtelling van de elektrische auto speelt hierin een cruciale rol. Maar hoe zit het met de elektrische auto bijtelling in 2024?

Wat is bijtelling voor een elektrische auto?

De term “bijtelling” wordt gebruikt om de fiscale waarde te beschrijven die aan het privégebruik van een zakelijke auto wordt toegekend. Voor elektrische auto’s is deze bijtelling in het verleden vaak lager geweest dan voor conventionele auto’s, als stimulans om bedrijven en werknemers te motiveren voor een elektrisch voertuig te kiezen.

In 2024 hebben we echter enkele veranderingen gezien in het bijtellingsbeleid. De Nederlandse overheid heeft de bijtelling voor elektrische voertuigen verhoogd, in lijn met de algemene trend om fiscale voordelen voor elektrisch rijden te verminderen. De reden hiervoor is het streven naar een eerlijker en evenwichtiger belastingbeleid.

Voor 2024 is de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s vastgesteld op 16%. Dit geldt voor auto’s met een cataloguswaarde tot €30.000. Voor elke euro daarboven, betaal je de standaardbijtelling van 22%. Deze regeling dient om het aanschaffen van meer betaalbare elektrische auto’s te stimuleren.

Rekenvoorbeeld bijtelling auto 2024

Laten we dit concreter maken met een rekenvoorbeeld. Stel dat je in 2024 een elektrische auto aanschaft met een cataloguswaarde van €42.000. Voor de eerste €30.000 geldt dan een bijtelling van 16%, wat neerkomt op €4800. Voor de resterende €12.000 geldt een bijtelling van 22%, dat is €2640. Daarmee komt de totale bijtelling op €7440 per jaar. Klik hier om om gebruik te maken van een tool om de bijtelling automatisch te berekenen!

De veranderingen in bijtelling kunnen op het eerste gezicht ontmoedigend lijken voor potentiële kopers van elektrische auto’s. Toch is het belangrijk op te merken dat elektrisch rijden nog steeds fiscaal aantrekkelijk blijft. Naast de bijtelling zijn er ook andere fiscale voordelen, zoals de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting tot 2025 en de subsidie voor elektrische auto’s.

Het is duidelijk dat de overheid nog steeds elektrisch rijden wil stimuleren, maar op een manier die duurzamer en eerlijker is voor alle belastingbetalers. De nieuwe regeling reflecteert deze ambitie door de voordelen van elektrisch rijden meer te verspreiden over een grotere groep consumenten, in plaats van deze te concentreren op de duurdere segmenten van de markt.

Conclusie

In conclusie, hoewel de bijtelling voor elektrische auto’s in 2024 is verhoogd, blijft elektrisch rijden een fiscaal aantrekkelijke keuze. De Nederlandse overheid blijft initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de transitie naar een duurzamere toekomst, en elektrisch rijden is daar ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van. Door een balans te vinden tussen stimuleren en eerlijke belastingheffing, hoopt de overheid dat meer mensen de overstap naar elektrisch rijden zullen maken. Het is een boodschap die niet alleen gaat over kosten en voordelen, maar ook over onze collectieve verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst