money, transaction, receipts-4655836.jpg

In 2024 is er goed nieuws voor zakelijke autorijders: de KM-vergoeding is verhoogd van €0,21 naar €0,23 per kilometer. Deze verhoging brengt positieve veranderingen met zich mee voor werknemers en zelfstandige ondernemers die hun auto gebruiken voor zakelijke doeleinden. Laten we eens kijken naar wat deze verandering inhoudt en wat het betekent voor autorijders in Nederland.

De KM-vergoeding is een vergoeding die werkgevers aan werknemers kunnen geven voor gemaakte zakelijke kilometers met hun eigen auto. Ook zelfstandige ondernemers kunnen deze vergoeding gebruiken als onderdeel van hun zakelijke kosten.

Met de verhoging naar €0,23 per kilometer zullen werknemers en ondernemers een hogere vergoeding ontvangen voor elke zakelijke KM die zij rijden. Hoewel een toename van twee cent wellicht bescheiden lijkt, kan het op de lange termijn een verschil maken. Voor mensen die regelmatig zakelijke ritten maken, kan dit resulteren in aanzienlijke besparingen of een hogere vergoeding voor de gereden kilometers.

De verhoging van de KM-vergoeding is gebaseerd op de stijgende kosten van autobezit en -gebruik, zoals brandstof, onderhoud en verzekeringen. Door de vergoeding aan te passen aan deze kosten, kunnen werkgevers en ondernemers hun werknemers en zichzelf tegemoetkomen en stimuleren om zakelijke ritten te maken zonder financieel verlies.

Voor werknemers heeft de verhoogde KM-vergoeding ook een positief effect op hun netto-inkomsten. Werknemers kunnen namelijk de ontvangen KM-vergoeding belastingvrij ontvangen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de KM-vergoeding alleen belastingvrij is als deze niet hoger is dan het wettelijk vastgestelde bedrag. Voor ritten die niet als zakelijk worden beschouwd, zoals woon-werkverkeer, blijft de vergoeding belastbaar.

Voor zelfstandige ondernemers betekent de verhoogde KM-vergoeding een betere dekking van hun autokosten. Dit kan een positieve invloed hebben op de winstgevendheid van hun onderneming. Door een hogere vergoeding te ontvangen, kunnen zij een groter deel van de autokosten compenseren en hun algehele zakelijke uitgaven beter beheren.

De verhoging van de KM-vergoeding in 2024 biedt voordelen voor zowel werknemers als zelfstandige ondernemers. Het stimuleert zakelijke autorijders en helpt hen hun autokosten te dekken.

Kortom, de verhoging van de KM-vergoeding in 2024 is goed nieuws voor zakelijke autorijders in Nederland.