Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM): Nieuwe maatregel vanaf 1 januari 2024

In een voortdurende inspanning om klimaatverandering tegen te gaan en de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de Nederlandse overheid een nieuwe rapportageverplichting geïntroduceerd: de Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM). Deze maatregel is gericht op het in kaart brengen van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers, met als doel inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en manieren te vinden om deze te verminderen.

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) voor organisaties met meer dan 100 werknemers

Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties met 100 of meer werknemers verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van hun medewerkers. Dit betekent dat deze organisaties vanaf die datum gedetailleerde gegevens moeten verstrekken over de ritten van hun werknemers. De deadline voor het indienen van deze gegevens voor het jaar 2024 is uiterlijk 30 juni 2025.

Vrijwillige deelname en Gegevensprivacy

Organisaties met 100 of meer werknemers moeten zich houden aan de rapportageverplichting. Echter, organisaties van elke grootte kunnen ervoor kiezen om gegevens vrijwillig in te dienen. Overheidsinstanties ontvangen deze vrijwillige gegevens niet, maar onderzoekers kunnen ze wel gebruiken na toestemming. Hierbij waarborgen ze de privacy van individuen door de gegevens te anonimiseren.

Wat moet je rapporteren?

Organisaties met een rapportageverplichting moeten de volgende gegevens rapporteren:

Waarom Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?

Nederland zet zich actief in om de CO2-uitstoot te verminderen. Interessant is dat zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen meer dan 50% van de gereden kilometers in het land vormen. Door deze mobiliteitspatronen te begrijpen, kunnen we gerichte maatregelen nemen en duurzamere alternatieven promoten. Tot 2026 focussen we op rapportage. Daarna evalueren we de eisen opnieuw.

Hoe kilometers bijhouden?

Een effectieve manier om de kilometers van werknemers bij te houden, is via een rittenregistratie app zoals Tripbook. Tripbook registreert automatisch alle ritten, waarna je ze kunt classificeren als zakelijke of woon-werk ritten. Je kunt rapportages eenvoudig downloaden in CSV, XLS of PDF. Bovendien respecteert de app de privacy van de werknemer: alle data blijft op de telefoon van de gebruiker, of je kunt kiezen voor een back-up op het persoonlijke iCloud account.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *